23/24 Улиралын үр дүн

80 - 47

Хүлэгүүд - Майнерс

111 - 87

Юнайтед - Бродерс

55 - 85

Шаркс - Гарьд

105 - 106

Mongolians - Apes

74 - 67

Майнерс - Металл

96 - 92

Бодонгууд - TLG

93 - 98

Шаркс - Бродерс

104 - 98

Хүлэгүүд - Бизон

86 - 90

Mongolians - TLG

107 - 104

Ёлууд - Юнайтед

82 - 88

Apes - Майнерс

81 - 88

Шаркс - Бодонгууд

72 - 67

Металл - Гарьд

81 - 82

Mongolians - Юнайтед

115 - 108

Ёлууд - TLG

101 - 85

Apes - Бизон

78 - 73

Хүлэгүүд - TLG

21:31

Улаанбаатар Амазонс - Ховд Чандмань

21:30

Хасын хүлэгүүд Эмэгтэй - Аравт

89 - 82

Хүлэгүүд - Юнайтед

77 - 70

Металл - Бродерс

103 - 93

Шаркс - Ёлууд

83 - 69

Металл - Бодонгууд

105 - 97

Apes - TLG

86 - 93

Mongolians - Шаркс

80 - 94

Бизон - Майнерс

79 - 76

Mongolians - Юнайтед

94 - 106

Гарьд - Бродерс

91 - 69

Хүлэгүүд - Шаркс

102 - 82

Металл - Ёлууд

90 - 88

Гарьд - Бодонгууд

81 - 93

Apes - Юнайтед

93 - 85

Бизон - TLG

70 - 90

Майнерс - Бродерс

84 - 60

Металл - Mongolians

118 - 95

Apes - Шаркс

116 - 87

Гарьд - Ёлууд

70 - 76

Бизон - Юнайтед

75 - 84

TLG - Майнерс

62 - 58

Металл - Хүлэгүүд

95 - 103

Ёлууд - Бизон

95 - 56

Гарьд - Mongolians

87 - 73

Бродерс - Бодонгууд

79 - 78

Бизон - Шаркс

79 - 86

TLG - Юнайтед

101 - 74

Бродерс - Ёлууд

79 - 89

Гарьд - Хүлэгүүд

64 - 90

Майнерс - Бодонгууд

49 - 84

МонПон - Амазонс

75 - 90

Apes - Металл

93 - 102

Бродерс - Mongolians

77 - 78

TLG - Шаркс

62 - 68

Вингс - Чандмань

75 - 78

Гарьд - Apes

103 - 82

Бодонгууд - Ёлууд

66 - 75

Юнайтед - Майнерс

59 - 89

Чандмань - Хүлэгүүд

65 - 93

Бизон - Металл

69 - 76

Бродерс - Хүлэгүүд

101 - 57

Вингс - МонПон

112 - 88

Бодонгууд - Mongolians

79 - 76

Юнайтед - Шаркс

69 - 66

Аварт - Чандмань

75 - 85

Бизон - Гарьд

88 - 69

Майнерс - Ёлууд

100 - 65

Амазонс - Аварт

70 - 97

Бодонгууд - Хүлэгүүд

63 - 76

Бродерс - Apes

126 - 46

Хүлэгүүд - МонПон

78 - 83

Юнайтед - Бодонгууд

80 - 88

Mongolians - Бизон

92 - 111

Шаркс - Металл

62 - 75

Майнерс - Гарьд

66 - 70

Амазонс - Хүлэгүүд

94 - 97

Ёлууд - Mongolians

68 - 88

Ёлууд - Хүлэгүүд

63 - 80

Шаркс - Майнерс

78 - 95

TLG - Гарьд

80 - 88

Хүлэгүүд - Apes

80 - 86

Юнайтед - Металл

67 - 61

Аварт - Вингс

67 - 113

Бодонгууд - Apes

85 - 77

Бродерс - Бизон

91 - 89

Майнерс - Mongolians

96 - 104

TLG - Металл

48 - 75

МонПон - Аварт

84 - 105

Юнайтед - Гарьд

77 - 101

Бодонгууд - Бизон

73 - 117

Ёлууд - Apes

64 - 68

Mongolians - Хүлэгүүд

101 - 95

Бродерс - Юнайтед

87 - 92

Ёлууд - Шаркс

39 - 89

МонПон - Чандмань

71 - 76

Майнерс - Хүлэгүүд

87 - 84

TLG - Бродерс

73 - 58

Чандмань - Амазонс

96 - 75

Гарьд - Шаркс

91 - 72

Apes - Mongolians

76 - 64

Хүлэгүүд - Вингс

101 - 90

Бизон - Ёлууд

80 - 90

TLG - Бодонгууд

57 - 66

Аварт - Хүлэгүүд

62 - 70

Гарьд - Майнерс

71 - 69

TLG - Хүлэгүүд

80 - 88

Бродерс - Металл

94 - 100

Бизон - Apes

63 - 70

Юнайтед - Хүлэгүүд

77 - 82

Шаркс - Mongolians

80 - 78

Бодонгууд - Металл

100 - 106

TLG - Apes

83 - 91

Бродерс - Гарьд

81 - 60

Амазонс - Вингс

90 - 86

Майнерс - Бизон

85 - 92

Шаркс - Хүлэгүүд

83 - 39

Аварт - МонПон

88 - 100

Ёлууд - Металл

82 - 69

Юнайтед - Apes

88 - 100

Бодонгууд - Гарьд

90 - 78

TLG - Бизон

68 - 84

Бродерс - Майнерс

73 - 59

Амазонс - Чандмань

93 - 107

Шаркс - Apes

78 - 98

Ёлууд - Гарьд

79 - 82

Mongolians - Металл

66 - 77

Хүлэгүүд - Металл

74 - 88

Юнайтед - Бизон

102 - 104

Бодонгууд - Бродерс

46 - 63

Вингс - Хүлэгүүд

96 - 66

Майнерс - TLG

87 - 96

Mongolians - Гарьд

25 - 79

Вингс - Амазонс

84 - 85

Шаркс - Бизон

66 - 78

Юнайтед - TLG

100 - 96

Ёлууд - Бродерс

87 - 94

Металл - Apes

70 - 74

Бодонгууд - Майнерс

84 - 39

Чандмань - МонПон

69 - 75

Хүлэгүүд - Гарьд

69 - 77

Mongolians - Бродерс

99 - 96

Шаркс - TLG

82 - 73

Apes - Гарьд

100 - 67

Майнерс - Юнайтед

87 - 86

Ёлууд - Бодонгууд

97 - 50

Хүлэгүүд - Аварт

100 - 87

Металл - Бизон

72 - 61

Хүлэгүүд - Бродерс

85 - 87

Шаркс - Юнайтед

70 - 69

Чандмань - Winx

70 - 90

Ёлууд - Майнерс

94 - 92

Mongolians - Бодонгууд

48 - 69

Winx - Аварт

99 - 95

Гарьд - Бизон

96 - 78

Металл - TLG

92 - 84

Apes - Бродерс

95 - 75

Майнерс vs Шаркс

88 - 71

Хүлэгүүд vs Бодонгууд

71 - 79

Аварт vs Амазонс

104 - 88

Гарьд vs TLG

92 - 78

Металл vs Юнайтед

76 - 84

Mongolians vs Ёлууд

64 - 87

Mongolians vs Майнерс

78 - 77

Хүлэгүүд vs Ёлууд

88 - 72

Apes vs Бодонгууд

94 - 59

Хүлэгүүд vs Чандмань

109 - 79

Металл vs Шаркс

95 - 52

Гарьд vs Юнайтед

84 - 75

Хүлэгүүд vs Mongolians

32 - 139

Монпон vs Хүлэгүүд

105 - 77

Apes vs Vulture

79 - 82

Хүлэгүүд vs Mongolians

98 - 52

Амазонс vs Монпон

62 - 67

Металл vs Майнерс

90 - 106

Бродерс vs TLG

101 - 106

Бизон vs Bodons

96 - 83

Apes vs Хүлэгүүд

89 - 87

Bodons vs Юнайтед

57 - 74

Монпон vs Winx

87 - 85

TLG vs Vulture

95 - 77

Бизон vs Mongolians

87 - 83

Бродерс vs Шаркс

85 - 73

Гарьд vs Металл

79 - 89

Юнайтед vs Ёлууд

55 - 50

Чандмань vs Аварт

84 - 81

Майнерс vs Apes

96 - 83

Bodons vs Шаркс

83 - 85

TLG vs Mongolians

70 - 91

Хүлэгүүд vs Бизон

70 - 68

Амазонс vs Хүлэгүүд