23/24 Плэй Офф үр дүн

67 - 81

Аваргын цуврал | Металл - Хүлэгүүд

87 - 80

Аваргын цуврал | Металл - Хүлэгүүд

77 - 74

Аваргын цуврал | Металл - Хүлэгүүд

75 - 74

Аваргын цуврал | Хүлэгүүд - Металл

71 - 85

Аваргын цуврал | Металл - Хүлэгүүд

87 - 75

2-р тойрог 7 дахь тоглолт | Металл - Apes

90 - 83

2-р тойрог 6 дахь тоглолт | Apes - Металл

78 - 88

2-р тойрог 5 дахь тоглолт | Майнерс - Хүлэгүүд

70 - 80

2-р тойрог 5 дахь тоглолт | Металл - Apes

86 - 61

2-р тойрог 4 дэхь тоглолт | Хүлэгүүд - Майнерс

76 - 84

2-р тойрог 4 дэхь тоглолт | Apes - Металл

48 - 83

2-р тойрог 3 дахь тоглолт | Майнерс - Хүлэгүүд

18:40

Финал 5 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Амазонс

18:10

Финал 4 дэхь тоглолт | Амазонс - Хүлэгүүд

70 - 77

2-р тойрог 2 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Майнерс

85 - 80

Финал 3 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Амазонс

88 - 86

2-р тойрог 3 дахь тоглолт | Металл - Apes

53 - 68

2-р тойрог 1 дэхь тоглолт | Майнерс - Хүлэгүүд

87 - 77

2-р тойрог 2 дахь тоглолт | Металл - Apes

78 - 88

Финал 2 дахь тоглолт | Амазонс - Хүлэгүүд

78 - 71

Плэй Офф 7 дахь тоглолт | Майнерс - Бродерс

66 - 81

Плэй Офф 7 дахь тоглолт | Гарьд - Хүлэгүүд

91 - 85

2-р тойрог 1 дэхь тоглолт | Металл - Apes

13:40

Финал 1 дэхь тоглолт | Хүлэгүүд - Амазонс

70 - 86

Плэй Офф 6 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Гарьд

75 - 83

Плэй Офф 6 дахь тоглолт | Бродерс - Майнерс

87 - 84

Плэй Офф 5 дахь тоглолт | Apes - Бизон

67 - 73

Плэй Офф 5 дахь тоглолт | Майнерс - Бродерс

67 - 78

Плэй Офф 5 дахь тоглолт | Гарьд - Хүлэгүүд

77 - 91

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Бизон - Apes

65 - 77

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Бодонгууд - Металл

96 - 85

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Хүлэгүүд - Гарьд

89 - 81

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Бродерс - Майнерс

13:40

Плэй Офф 7 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Аварт

87 - 86

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Металл - Бодонгууд

102 - 104

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Apes - Бизон

77 - 82

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Майнерс - Бродерс

104 - 86

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Гарьд - Хүлэгүүд

86 - 88

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Бизон - Apes

62 - 82

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Бодонгууд - Металл

63 - 61

Плэй Офф 6 дахь тоглолт | Аварт - Хүлэгүүд

93 - 86

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Гарьд

85 - 93

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Бродерс - Майнерс

86 - 81

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Металл - Бодонгууд

90 - 82

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Apes - Бизон

80 - 73

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Майнерс - Бродерс

86 - 79

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Гарьд - Хүлэгүүд

65 - 43

Плэй Офф 5 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Аварт

79 - 91

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Чандмань - Амазонс

62 - 69

Плэй Офф 4 дэхь тоглолт | Аварт - Хүлэгүүд

83 - 66

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Амазонс - Чандмань

77 - 62

Плэй Офф 3 дахь тоглолт | Хүлэгүүд - Аварт

80 - 97

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Чандмань - Амазонс

70 - 56

Плэй Офф 2 дахь тоглолт | Аварт - Хүлэгүүд

93 - 72

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Амазонс - Чандмань

68 - 71

Плэй Офф 1 дэхь тоглолт | Хүлэгүүд - Аварт