Tag: ТОП

NBA: Шилдэг 100 баг (Data)

Хойд Америкийн Үндэсний Сагсан бөмбөгийн холбооны лиг НБА болсоноос хойш улиралд хамгийн олон хожил байгуулж байсан эхний 100 багийг тодруулж харая.

Чикаго Булз шилдэг үү, эсвэл Голдэн Стэйт Уариорс шилдэг нь үү гэдэг маргаан их байдаг.

2015-16 оны улиралд Голдэн Стэйт Уариорс 73-9 амжилт үзүүлсэнээр 20 жилийн өмнөх Чикаго Булз багийн 72-10 хэмээх түүхэн амжилтыг гүйцэж байсан.

Тэгвэл бусад багууд хэд хэдэн хожил авч эхний 100-д багтсан байгааг графикаас хараарай.

Доорх радар графикийг унших заавар:

Бүх үзүүлэлт улирлын нийт дүнгээр.
ХОЖИЛ
ОНОО
САМБАР
ДАМЖУУЛАЛТ
ДОВТОЛГОО
ЧӨЛӨӨТ ШИДЭЛТ
ДУНДЫН ДОВТОЛГОО

Голдэн Стэйт Уариорс: Дундын довтолгооны тоо цөөн боловч авсан оноо өндөр, мөн самбараас авсан тоо харьцангуй цөөн, чөлөөт шидэлт цөөн зэрэг нь орчин үеийн сагсан бөмбөг гэдгэх алсын зайн довтолгооны тоо өндөр, гүйцэтгэлийн хувь өндөр байгаатай холбоотой юм.

Чикаго Булз: 1995 оны үеийн сагсан бөмбөгийн дүр зургийг харж болохоор байна. Самбар, дундын довтолгоо зэрэг арай илүү, будагтай талбайн тоглолт зонхилдог байсныг гэрчилнэ.

Эхний 10 баг дотроос 1971 оны Лайкерс, 1966 оны Филаделфиа багуудын график төгс мэт харагдаж байгаа нь 3 онооны шидэлтийн шугам нэвтрээгүй байсан ба будагтай талбайн тоглолт ноёлдог байснаас чөлөөт шидэлт их шидэж байсныг гэрчилж байна.

NBA Top-100 Teams
var divElement = document.getElementById(‘viz1605793689983’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.width=’100%’;vizElement.style.height=’3227px’; var scriptElement = document.createElement(‘script’); scriptElement.src = ‘https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js’; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement);

Эх сурвалж: DD Analytics