Аваргын цуврал | Металл – Хүлэгүүд

Аваргын цуврал | Металл – Хүлэгүүд

Аваргын цуврал | Металл – Хүлэгүүд

Аваргын цуврал | Хүлэгүүд – Металл

Аваргын цуврал | Металл – Хүлэгүүд

2-р тойрог 7 дахь тоглолт | Металл – Apes

2-р тойрог 6 дахь тоглолт | Apes – Металл

2-р тойрог 5 дахь тоглолт | Майнерс – Хүлэгүүд

2-р тойрог 5 дахь тоглолт | Металл – Apes

2-р тойрог 4 дэхь тоглолт | Хүлэгүүд – Майнерс

2-р тойрог 4 дэхь тоглолт | Apes – Металл

2-р тойрог 3 дахь тоглолт | Майнерс – Хүлэгүүд